BORSTCRAWL  
 
 
Legenda:
 

*
?
 cijfer
 


 = een lastig te zwemmen zwemslag of onpraktisch
 = dat deze zwemslag nooit duidelijk is omschreven
 = de beoordeling van de zwemslag (een 8 is goed te zwemmen)
    PS: De zwemslagen zijn afgeleid op basis van visuele gelijkenis.. 

 

 

 

Zelfde als de golvenslag, maar dan met een sterk afwijkende combinatie van armen en benen.


De Australische crawl volgens het boek van Senff en Scheffer.

 

Deze zwemslag lijkt op de Australische crawl met het verschil dat er nu twee keer zoveel crawlslagen worden gemaakt. 


Copyright © Stefan de Best