Copyright bepalingen

Het is niet toegestaan om:


Zonder voorafgaande toestemming van de auteur van deze website is het niet toegestaan om:


Aansprakelijkheid

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de gegeven informatie, noch voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie op de website.

Copyright © 2003-2008 Stefan de Best
Alle rechten voorbehouden