BORSTCRAWL  
 
 
Legenda:
 

*
?
 cijfer
 


 = een lastig te zwemmen zwemslag of onpraktisch
 = dat deze zwemslag nooit duidelijk is omschreven
 = de beoordeling van de zwemslag (een 8 is goed te zwemmen)
    PS: De zwemslagen zijn afgeleid op basis van visuele gelijkenis.. 

 

 

 

Deze zwemslag lijkt op de korte Trudgeon waarbij er een sterke kanteling op de waterzijde plaatsvind. De armen maken een dubbele overarmslag waarbij zowel de luchtarm als de waterarm een hele doorhaal maken. De beenslag bestaat uit twee (dubbele) wijde schaarslagen. De combinatie van armen en benen van deze slag is kort en wordt er kort op de buik uitgedreven.

Deze zwemslag heeft een 7 als beoordeling gekregen, maar de auteur van deze website geeft deze slag een 8. 

Deze zwemslag lijkt op de dubbele korte Trudgeon maar de combinatie armen en benen is met deze slag lang en wordt er kort op de zij uitgedreven. Deze zwemslag heeft een zesje gekregen, maar de auteur van deze website kent een 7,5 toe aan deze slag. 

Deze zwemslag wordt ook wel de Amerikaanse six-beat-trudgeoncrawl genoemd. Doorgaans wordt deze slag gewoon de dubbele korte Trudgeoncrawl genoemd, omdat dit meer voor de hand ligt. Deze zwemslag lijkt op de dubbele korte Trudgeon en de beenslag is een wijde luchtschaar + crawl en een wijde waterschaar + crawl.

 


Copyright © Stefan de Best