Ontwikkeling van drie nieuwe nostalgische zwemdiploma's

Hoorn,
15 Juli 2006

ONLANGS HEEFT ONZE ZWEMSCHOOL en met name de zwemgroepen die zich bezighouden met het beoefenen van de nostalgische zwemslagen, de eer gekregen om voor het NRZ die tegenwoordig is samengegaan met het NPZ (Nationaal Platform Zwembaden), nieuwe nostalgische zwemvaardigheidsdiploma's te ontwikkelen.

 

De oude opzet
De oude opzet van de zwemvaardigheidsdiploma's is op dit moment als volgt:

Eisen Nostalgische zwemslagen, sticker 1 Eisen Nostalgische zwemslagen, sticker 2 Eisen Nostalgische zwemslagen, sticker 3

Zoals u ziet wordt er bij de huidige diploma's de nadruk gelegd op het zwemmen van een bepaalde afstand. Dit zal bij de nieuwe diploma's anders zijn.

 

De nieuwe opzet
Zoals het er nu uitziet komen er in de nieuwe opzet weer drie diploma's met elk een verschillend moeilijkheidsgraad. Het grote verschil tussen de oude zwemvaardigheidsdiploma's en de nieuwe is de verscheidenheid aan zwemslagen. Bij de huidige diploma's worden er maximaal 6 verschillende zwemslagen gezwommen (diploma 3), terwijl er op de nieuwe diploma's maximaal 25 zwemslagen komen te staan. De voorlopige selectie is als volgt:

Borstcrawl
Rugcrawl
Schoolslag
Enkelvoudige rugslag
Lange Spaanse slag
Dubbele Spaanse slag
Japanse crawl
Lange zeemansslag
Marinière
Matrozenslag
Schuifslag
Samengestelde rugslag
Sidestroke
Overarm sidestroke
Schroef-rugslag
Oude Spaanse slag
Korte thrust
Rugtrudgeon
Duitse crawl
Daltonslag
Simple Coupe
Morote-noshi
Hitoe-noshi
Enkele Spaanse rugslag
Dubbele Spaanse rugslag
Vlinderslag
Dolfijnslag

Hoe precies de indeling wordt tussen de drie nostalgische zwemvaardigheidsdiploma's is nog onduidelijk. In ieder geval zijn er 5 zwemslagen van de 25 die als reserve kunnen worden aangemerkt. Als een kind een bepaalde zwemslag heel moeilijk vind, dan kan hij of zij één van de reserve zwemslagen kiezen. Welke zwemslagen als reserve kunnen worden gekozen is vooralsnog niet bekend.

Wel is er per diploma een verplicht aantal te behalen zwemslagen. Voor diploma 1 moeten er minimaal 12 zwemslagen worden behaald, voor diploma 2 17 zwemslagen en voor diploma 3 moeten er 20 zwemslagen worden behaald.

Zoals u hierboven hebt kunnen zien leggen wij dus de nadruk op de verscheidenheid aan zwemslagen en niet, zoals bij de huidige zwemvaardigheidsdiploma's het geval is, aan een bepaalde afstand die een zwemslag gezwommen moet worden om het diploma te behalen. Bij de nieuwe diploma's wordt er waarschijnlijk uitgegaan van een afstand van 25 meter.

...wordt vervolgd